• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Die Jansens

Print Friendly, PDF & Email

Bediening: 

Hendrik en Carien Jansen is terug in die Kaap uit Zambië. Hulle glo die Here wil hê hulle moet onder ‘n onbereikte mensegroep gaan werk. Terwyl hulle wag vir duidelikheid vanaf OM en die leiding van die Here, is hulle in Tokai. Dit is hulle sturende gemeente en die lidmate verskaf vir hulle verblyf. Intussen help Hendrik met gemeente-uitreike in die plakkerskampe van die omgewing en hy doen ook op ‘n gereelde basis besoeke aan Pollsmoor- gevangenis.

Saterdae rig hy sokker af in ‘n informele nedersetting, waar hy tegelykertyd “life coaching” doen en die evangelie bring aan die jongmense. Carien tuisskool nog steeds die twee seuns.

Hoe het hulle werk onder ons aandag gekom? Carien se ouers (Ds en Mev Hay)  was lank lidmate van ons gemeente en haar ma het op ons Getuieniskommissie gedien en hard saamgewerk vir al ons projekte. Sy het mosbeskuit verkoop om vir Carien te kon ondersteun terwyl sy nog in Malawi as sendeling gewerk het. Toe sy en Hendrik trou, het ons gemeente  besluit om hulle ook as sendelingpaar te begin ondersteun.

Kinders:

Die egpaar het twee seuntjies, Samuel en John, uit Suid-Afrika aangeneem. Carien tuisskool die kinders. Samuel het ernstige probleme met sy linkeroog en sal in die toekoms ‘n kornea-oorplanting moet kry.

Gebedsversoeke:

  • Bid dat die Here hulle duidelik sal lei en vir die welstand van die gesin
  • Vir gesondheid, veral vir Samuel se oogprobleem
  • Vir die tuisskoling

Verjaarsdae:

Hendrik: 12 Januarie; Carien: 18 Oktober; Samuel: 23 Januarie; John :19 September

Kontakbesonderhede:

Selnommer : 078 633 8687

hendrikcarien@gmail.com

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou