• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

Die Groenewalds

Print Friendly, PDF & Email

ROEPING:

Hendrik en Ronel Groenewald is in 1988 getroud en vertrek kort daarna Engeland toe vir hulle Wycliffe Bybel Vertalings opleiding.   Gedurende die tyd kry hulle ‘n uitnodiging om in Peru te kom help  met die vertaling van die Nuwe Testament in Lambayeque Quechua.    Na hulle opleiding in Engeland,  was hulle vir 9 maande in Costa Rica om Spaans, die amptelike taal in Peru, aan te leer. In    Januarie 1991 sluit hulle by die Shavers aan en raak betrokke by geletterdheidswerk onder die Quechua’s in die Noorde van Peru.  Begin Junie 2003 is die vertaling van die NT voltooi en moes dit eers getoets en nagesien word.  Augustus 2005 was die NT in Lambayeque Quechua gereed om toegewy te word.

VERBLYF IN PERU- EERSTE FASE:

1991 tot 2005 was hulle betrokke by verskillende werk

 • Ontwikkeling van die Quechua Alfabet
 • Die skryf van Quechua leesboekies en aanmoediging om hul moedertaal in te lees
 • Opleiding van onderwysers vir tweetaligheidsonderrig
 • Verskille bybelboeke en volksverhale op kaset te sit en Messengers (opwen kaset spelers) te versprei
 • Implimentering van radio uitsendings
 • Implimentering van ‘n weefprojek wat die vroue wat kundige weefsters is, te bemagtig om selfversorgend te wees.  Dit gaan goed met die projek.

*        Gedurende die tyd is die Evangelie ook verkondig en groei die Evangeliese kerk

 • Hendrik was ook betrokke by die Gideons se uitreike
 • Na voltooiing van die NT keer hulle einde 2005 na SA terug en vestig hulle in die Strand en raak betrokke by die bediening van die Buitelandse Studente op Stellenbosch se  Universiteits kampus en ook by Arbeids- en Moslembediening in die Strand

TERUGKEER NA PERU:

Gedurende 2010 en 2011 fasiliteer hulle die Global Challenge span wat in  Peru uitgereik het.  Tydens hierdie besoeke vra die Kerk en mense van die Lambayeque distrik dat hulle asseblief moet terugkom om o.a te help met:

 • Die gebruik en verspreiding van die Nuwe Testament
 • Om die plaaslike kerk te help toerus om self sendingwerk te doen
 • Intussen het hulle betrokke geraak by die vertaling van die Ou Testament
 • Ronel help nog met die weefprojek
 • Hulle is betrokke by korttermynuitreike van YWAM – en Global Challenge Spanne wat Peru besoek

GESIN:

Gedurende hulle eerste termyn in Peru is hulle kinders  Celice , Nyasa en Barend gebore . Totdat hulle na SA teruggekeer het, het Ronel die kinders tuisskoling gegee. Celice het verlede jaar haar studies as arbeidterapeut by US voltooi en maak aan die einde van 2015 klaar met haar Zuma jaar

 • Nyasa is tans ‘n eerstejaar student by Tukkies, Spraakterapie
 • Barend is in Peru en berei hom voor vir sy Gr 10 eksamens

STRAND NOORD SE BETROKKENHEID:

 Tydens die Groenewalds se 5 jaar-lange verblyf in die Strand voordat hulle weer Peru toe is, het hulle binne die gemeente-grense gewoon en het hulle gereeld ons gebedsaksie bygewoon. Sodoende het ons betrokkenheid by hul werk ontstaan en ondersteun ons hulle vanaf 2011.

KONTAKBESONDERHEDE:

 Ankergemeente: Strand-Baptiste kerk, Kerkstraat, Strand

 Navrae: Dawie Mulder, Tel 01266615931/0828827390

YWAM PERU: clarkbarnard@gmail.com

E-pos: hendrikronel@gmail.com

Huis: 005174286638

Finansies: H.S.N. Groenewald, Standard Bank 077230094

Helderberg Tak 051001

Donasies: via ww.paypal.com

Stuur na ywamperu@gmail.com met verwysing    H.Groenewald

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou