• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Die Bloemhofs

Print Friendly, PDF & Email

Strand-Noord  Gemeente het begin om die Bloemhofs te ondersteun as gevolg van die wye belangstelling onder gemeentelede in hulle werk in Frankryk, waar baie van ons voorgeslagte, die Hugenote, vandaan kom.

DIE BLOEMHOF-GESIN:

Destyds was Ds Johan Bloemhof die nasionale direkteur van KEB (Kinderevangelisasie Bediening) en deesdae is hy en sy vrou Rita koördineerders van ontwikkeling vir die organisasie.

Hulle het 4 kinders, Jean, Marcel, Timotheé en  Helene-Laure en woon in een van die Suidelike voorstede van Parys. Omdat die kinders nou al almal getroud is, neem hulle studente in as loseerders.

Die Bloemhofs werk reeds sedert 1983 in Frankryk. Ten spyte van gesondheidsprobleme, lê hulle duisende kilometers per jaar af vir die ontwikkeling van die bediening en ter wille van Kerkplantingsprojekte.

ORGANISASIE:

Die Bloemhofs werk onder die vaandel van Die KEB, oftewel CEF (Child Evangelism Fellowship). Dit  is ‘n geloofsending en die werkers is afhanklik van die ondersteuning van belangstellende gemeentes en individue. CEF Internasionaal bestaan reeds vir 78 jaar en hulle bereik per jaar 11 miljoen kinders in 176 lande. Hulle werk al 65 jaar lank in Frankryk. Tans is daar ‘n groot oop deur in Frankryk, asook in verskeie Franssprekende lande.

ARBEIDSVELD:

Frankryk is vandag ‘n reuse Sendingveld. Slegs 3% van die Franse bevolking is Protestante. Frankryk bly histories en kultureel katoliek. Van die 62,636,580 lidmate wat hoegenaamd aan ‘n kerk behoort,  is slegs 6% praktiserende lidmate. Deesdae is die land deurtrek van Boeddhiste en Moslems. Okkultisme neem ook toe.  Humanisme, individualisme en sekularisasie het mense van God vervreem.

80% van die bevolking het nog nooit ‘n Bybel gesien, getas of daarin gelees nie.

WERK:

KEB wil kerke help om kinders uit ongelowige agtergrond met die evangelie te bereik. Hulle wil ook gelowige kinders geestelik help groei. Dit word gedoen deur Huis Goeie Nuus klubs te stig. Weeklikse Goeienuus klubs en maandelikse kinderklubs is geseënde bedienings. Gemeentes het al deur kinderklubs ontstaan en ouers het al deur hul kinders tot geloof in Christus gekom. KEB gee ook someropleiding aan kinderwerkers. Verder word die werk gedoen d.m.v. internet-evangelisasie. Daar is 50 miljoen Franssprekende kinders in die wêreld, van wie 13 miljoen kinders in Frankryk is. Deur die Webblad CliqueLaVie.com  word interaktiewe Bybelse Korrespondensie-kursusse in Frans aangebied. So word gelowige kinders gehelp om dissipels van Jesus te word.

Johan en Rita tree op as koördineerders en lei ook die beraders vir hierdie werk op.

VRUG:.

God gee geestelike honger in harte en sedert ‘n paar jaar gelede word baie Bybels verkoop. 35 000 Mense of gesinne in meer as 50 dorpe het ‘n koevert met ‘n evangelie volgens Johannes en kindermateriaal ontvang. Na ‘n uitreik na Noyon, geboortedorp van Johannes Calvyn, is daar byvoorbeeld ‘n nuwe gemeente in Picardie gestig. Gemiddeld word daar deesdae elke tien dae ‘n nuwe gemeente in Frankryk gestig.

Die Goeie Nuus van Jesus Christus se koms na die wêreld, sy sterwe, opstanding en verheerliking word elke jaar uitgedra na duisende kinders en tieners. Die werkers het veelvuldige aksies: woonbuurt klubs, kampe, vakansie klubs, Bybelkorrespondensie-kursusse, tieneraksies, internetbediening, Bybelmateriaal en toerusting van lidmate in baie dele van Frankryk en die Franse eilande. Vele kinders hoor op hierdie wyse vir die eerste maal die evangelie-boodskap. Nuwe streke gaan steeds oop.

ONS GEMEENTE SE BETROKKENHEID: Sedert 2007 het ons gemeente onderneem om deel te wees van die Handevatprojek, waar Suid-Afrikaanse gemeentes onderneem om vir ‘n sekere “kompartement” in Frankryk te bid. Picardie streek, waar daar tans 50 evangeliese kerke is, is aan ons sorg toebedeel. Ons bid  vir ‘n Godgegewe visie vir kinderevangelisasie in die harte van kerkleiers, ouers en Sondagskool-onderwysers van hierdie streek. Een van ons gemeentelede (Ds Errol Viljoen) het ook alreeds deelgeneem aan ‘n evangelistiese uitreik na hierdie streek.

KONTAKBESONDERHEDE:

e-posadres: bloemhof@free.fr

Tel: +3316 086 1989 / +3364 942 2585

Ankergemeente: Nigel-Oos, Posbus 619, Nigel

FNB Rekeningnaam: Child Evangelism Fellowship

Takkode: 200 912

Rekeningnommer 53 800 042 847

Verwysing: Vir Ds J.F. Bloemhof nr 30.

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou