Dankoffers

Dankoffers

Dankie vir jou bydrae.

Baie dankie dat jy bereid is om ‘n bydrae te maak tot die groei en uitbou van ons gemeente se bedieninge en betrokkenheid in die gemeenskap. Opoffering is een van die dissiplines wat ons help om meer van God se teenwoordigheid te beleef. Daarom is ons finansiële bydraes meer as net geld om maar net dinge aan die loop te hou – dit vorm ons as burgers van God se Koninkryk.

Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.

Romeine 12:1

Hoe gee ek my dankoffer?

Maandelikse bydraes (Dankoffers) kan tans op een van drie maniere gedoen word:

  • Koevertjies: Kwartaaliks word daar koevertjies deur ons diakens by lidmate se adresse afgelewer. U kan u bydrae daarin plaas en kerk toe bring. (Let asb. daarop dat buitewyke 35-42 versoek word om per EFT by te dra aangesien dit baie moeilik is om die koevertjies daar te versprei.) Koevertjies kan enige tyd gedurende die maand in die kollektemandjie geplaas word, maar ons gebruik is om die dankoffers toe te wy tydens eredienste op die eerste Sondag van die maand.
  • Stoporder: U kan ‘n betalingsopdrag ten gunste van die gemeente by u Bank maak.
  • EFT: U kan per internet ook u bydrae maak. Gebruik asseblief u Van en Lidmaatnommer as verwysing. Indien u onseker is van u lidmaatnommer stuur vir ons ‘n e-pos en ons sal dit graag aan u voorsien.
  • Snapscan: Ons is ook in die proses om ‘n goeie aanlynbetalingsfunksie vir die webblad te ondersoek. In die tussentyd moedig ons jou aan om Snapscan te gebruik.

Bankbesonderhede

  • NGK Strand-Noord
  • ABSA – STRAND
  • 420580037
  • TAKKODE: 632005


Snapscan

Klik en betaal.