• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Projek Verteenwoordigers

Print Friendly, PDF & Email

Organisasie Verteenwoordiger Kontaknr
Morkel’s Cottage Rusthof

Yvonne Engelbrecht

 

079 043 9636
StrandCareRusthof en Golden Hearty’s

Magdalena Ellis

 

076 522 6015
Bright Lights Somerset Wes

 

 

HelderbergOmgee Somerset Wes

KoosAlbertyn

 

021 850 0310

082 899 8368

BadisaRusthof

Julia Loyd

 

072 583 9657
Huis Goeie Hoop

Stefan van den Berg

 

072 941 4988
ACVV Nomzamo

Marie de Villiers

 

083 515 5500
Individuelegesinneondersteuning

Elma en Magdalena

 

Nagskuiling

Carel van der Merwe

 

082 678 6000

OnsPlek

 

Goulter Marais 083 928 3105
Outehuise:
Soeterus

Lillibé de Jager

 

084 513 0591
SencitRusthof

MimmieLubbe

 

084 512 6520
Esperanza en Pam Brink

Talana Groenewald

 

072 623 7655

Huis Jan Swart

 

Marie de Villiers 083 515 5500

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou