• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

Goeie Hoop

Print Friendly, PDF & Email

 1. Waarom lê hierdie projek vir jou na aan die hart?

Ek is nou 1,5 jaar aan die werk vir Goeie Hoop, Dit is ‘n missie en voel gedra en geroep om hierdie werk te doen. Ons hou van die werk en verwonder ons oor God se krag in die lewe van hierdie kinders

  

 1. Hoe sien jy die Here se betrokkenheid in dit waarmee jou projek besig is?

Die hand van die heer is seker te sien by die werk wat ons doen! Die mense wat hy op ons pad stuur vir die projek Goeie Hoop!

Ook verandering in kinders in hul lewe is baie gaaf om te sien. Dit is indrukwekkend

   

 1. Kan jy vir ons ‘n verhaal vertel van iets besonders wat jy beleef het in jou betrokkenheid?

 Die stories baie stories, Hierdie stories maak ons ook in ‘n tydskrif.

Verlede jaar is ‘n meisie gebring, haar gewig was nog geen 17 Kilo en haar ouderdom was 12 jaar. Die moeder van die meisie was oorlede aan MIV en ook self het gesê hierdie erge siekte.

2 weke lank het gesê gehuil en was dit baie moeilik vir haar, stadig het hulle die mense vertrou wat om haar heen was en is dit op gegaan met haar. Haar skool werk het goed gegaan en ook het hulle baie kêrels. Verlede jaar Desember is hulle weer by haar familie geplaats by haar tante. haar gewig was 32 kilo en dat in 6 maande tyd, hulle staalde met ‘n glimlag en laat ‘n traan om goeie hoop weer agter haar te laat. Ek besoek haar nog regematig op by haar tante en ook kom hulle in vakansie by ons logeren. Dit gaan goed met haar en dit is ‘n wonderwerk van die Here

 

 1. Wat is vir jou die grootste uitdaging wat die projek tans in die gesig staar?

 ‘N groot uitdaging van hierdie projek is die finacieel almal op orde te hou. Maar ook die vele en verskillende kinders wat binne kom en hulle so goed moontlik na hul sin te maak. en iets vir hulle te kan beteken.

 

 1. Wat is jou droom vir die projek?

Dat ons die kinderhuis kan sluit omdat dit nie meer nodig is, dit sal beslis nie die haalbaarworden. maar die droom dan is dat ons nog lank stories van Hoop mag meemaak hier by goeie hoop!

  

 1. Hoe kan lidmate van Strand-Noord waarde toevoeg tot jou projek?

 Buite alle finaciele steun is daar natuurlik genoeg te doen by die projek. Die gee van kuns, musiek of drama lesse. Dit gereeld opsoek en help in die projek. Die betroubaar is in die projek vir die kinders en organisasie!

  

 1. Enige iets anders wat jy vir ons wil vertel van die projek?

 Natuurlik is ons as gesin in diens by goeie hoop en het die Here ons geroep tot hierdie werk. Ek is dan ook baie betrokke en hier daagliks te vind. As daar vrae is of mense wil ‘n keer by goeie hoop kyk is dit altyd moontlik

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou