• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

 • Hulp aan tehuise vir Bejaardes

  Hoewel nie een van die vier tehuise binne die grense van ons gemeente val nie, het ons oor die afgelope jare ‘n mooi verhouding met hulle opgebou, en verleen ons hulp, aangesien die nood baie groot is: ACVV Huis Jan Swart, ACVV Huis Soeterus, Huis Esperanza, Huis Pam Brink, Strand Care en Sencit.


 • ACVV Nomzamo Thandolwethu Créche

  Thandolwethu crèche is geleë in Nomzamo, ‘n klipgooi van die taxi-rank af.  Tozama en haar ma bedryf die crèche al vir baie jare. Hulle versorg 35 voorskoolse kinders en is een van die barmhartigheidskommissie se projekte wat ‘n maandelikse kospakkie ontvang. Raak betrokke by Thandolwethu kontak Lillibé de Jager of Magdalena Ellis.

  ACVV Nomzamo verskaf sop twee keer per week aan ongeveer 500 mense. Gedurende vakansies is dit meer omdat daar kinders bykom. Vrywilligers help met die kook van sop.

 • goeie-hoopHuis Goeie Hoop

  'Goeie Hoop' is 'n deur die Suid-Afrikaanse Regering erken as ’n Child and Youth Care Centre waar kinders uit noodgevalle 'n veilige heenkome ontvang. Die kinders is tussen 0-18 jaar oud en woon in gesinseenhede met 2 Jeugdsorgwerkers en 8 kinders.

  Deur middel van programme en terapie help ons hulle om trauma te verwerk en word daar gewerk aan gesinsherstel of plasing in pleegsorg.

  'Goeie Hoop' kan 50 kinders huisves.

 • Nagskuiling

  "Our method is to make temporary shelter, rehabilitation opportunities, social welfare services, family reunification services, physical care and support available to adult people living on the streets who are committed to reintegration.

  We partner and co operate with religious institutions, organisations, welfare bodies, service providers, businesses, government departments, local authorities and individuals concerned with the care and welfare of the destitute."


  Ons gemeente is betrokke by die Nagskuiling deur skenkings aan hulle te gee.
 • Morkel's Cottage in Rusthof

  Ons gemeente voorsien kos en bestanddele aan Morkel's Cottage vir die kinders. 

  Daar is egter nog kinders wat nie die créche kan bekostig nie, vir hulle word daar weekliks broodjies en 'n bybelles voorsien.

  Vir meer besonderhede kontak gerus vir Yvonne Engelbrecht by wyse van die kerkkantoor.

 • Hulp aan Individue

  Ons verleen hulp aan individue in ons gemeente met kospakkies en ook sommige finansiële hulp.
 •  ACVV Bright Lights

  Bright Lights is ‘n “Drop in” Sentrum vir seuns wat op straat woon. Hier word fisiese, emosionele en geestelike versorging gebied vir ongeveer 30 seuns tussen die ouderdomme 8 en 18.

 • Helderberg Omgee
  Helderberg Omgee huisves tans 10 mans wat in die proses is om te rehabiliteer van dwelm- of drankmisbruik. As die mans gerehabiliteer word help Helderberg Omgee om  vir hul werk te kry en weer in die gemeenskap opgeneem te word. Ons gemeente voorsien hul van kospakkies.
 • Badisa Rusthof
  Badisa Rusthof verskaf maatskaplike dienste in die Rusthof gemeenskap. Meeste van die werk wat hulle doen het betrekking op kinders wat uit hul ouers se sorg verwyder moet word en onder pleegsorg geplaas moet word. Ons voorsien hulle van sopbestanddele in die winter.

Barmhartigheid

Print Friendly, PDF & Email

‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit

aan een van die geringste

van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

                                                                                                                                                                                                                                               Mat. 25:40

Ons het verskeie aksies waardeur ons die nood van mense in ons omgewing wil help verlig. Ons hoop jy sal deel raak van hierdie groot werk.

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou