• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k
 • Bejaardesorg
 • ACVV Nomzamo
 • goeie-hoopHuis Goeie Hoop
 • Nagskuiling
 • Morkel's Cottage
 • Hulp aan Individue
 •  ACVV Bright Lights
 • Helderberg Omgee
 • Badisa Rusthof

Barmhartigheid

Print Friendly, PDF & Email

‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit

aan een van die geringste

van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

                                                                                                                                                                                                                                               Mat. 25:40

Ons het verskeie aksies waardeur ons die nood van mense in ons omgewing wil help verlig. Ons hoop jy sal deel raak van hierdie groot werk.

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kontak ons

Kerkgebou