Barmhartigheid

Barmhartigheid

‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit

aan een van die geringste

van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

                                                                                                                                                                                                                                               Mat. 25:40

Ons het verskeie aksies waardeur ons die nood van mense in ons omgewing wil help verlig. Ons hoop jy sal deel raak van hierdie groot werk.