• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

08:30 Klassieke Erediens

Print Friendly, PDF & Email

Die spesiale ruite van ons gemeente

 

Elke Sondag is daar ‘n klassieke erediens in ons gemeente. By hierdie geleentheid fokus ons op die aanbidding van die Here soos wat dit tradisioneel in die NG Kerk oor baie jare gedoen is. Ons doen dit so omdat ons weet dat mense ook in hulle aanbidding van God verskil en ons graag ruimte wil gee vir elkeen om die Here se stem op die beste manier vir hom/haar te hoor. As u dus graag by wyse van die bekende en geliefde elemente van die gebruiklike eredienste die Here wil aanbid, is hierdie geleentheid spesiaal vir u – moet dit nie mis nie!

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou