• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

18:30 Aandkerk

Print Friendly, PDF & Email

Hierdie is ons dieper-delf geleentheid. Hier probeer ons om deur groter deelname oor van die belangrike tema’s van Christenskap te dink. Dit is ook waar ons senior kategese (grade 7-12) plaasvind, elke jaargroep vorm ‘n kleingroep wat ons ‘n Dissipelskap-groep noem (afgekort: Dissk-groepe op die Kalender).

Kom neem gerus deel!

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou