• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

10:00 Gesinsdiens

Print Friendly, PDF & Email

Ons is oortuig daarvan dat God ‘n dinamiese God is, wat die ou-ou evangelie altyd weer nuut en relevant en eietyds met ons kommunikeer. Hierdie belydenis lê aan die hart van ons informele erediens. By hierdie geleentheid aanbid ons die ere op ‘n meer kontemporêre styl by wyse van ‘n begeleiding deur ons “band”, en ‘n gemakliker hantering van ons erediens-volgorde en prediking. Indien jy iemand is wat jou tuisvoel by so ‘n gemakliker aanslag is hierdie die geleentheid vir jou om God se teenwoordigheid saam met ons te kom beleef!

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou