• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

09:45 Kinderkerk

Print Friendly, PDF & Email

Ons is baie opgewonde oor ons Jeugbediening! Ons maak gebruik van die Paidion kursus en deel daarvan is ons Kinderkerk geleentheid wat elke Sondag (behalwe kategese afnaweke en vakansies) in die saal en kleinsaal plaasvind. Die kinders kom reeds om 9:45 bymekaar vir lekker saam speel en lag, waarna daar ‘n erediens spesiaal vir hulle gehou word. Ons wil graag al ons maats laat inskakel by hierdie wonderlike geleentheid en nooi hulle uit om sommer dadelik aan te sluit by hierdie groot lekker in ons kerk!

Hierdie wonderlike bediening staan onder leiding van Bianca Nortje en u kan haar gerus kontak vir verdere inligting.

Indien jy op Bianca se “Bulk sms” lys wil wees, sms asseblief jou naam en van na die selfoonnommer hier onder.

Bianca Nortje

E-pos: biancanortje@yahoo.com

Sel: 082 552 8364

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou