• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

 • 17 November 2019 24 November 2019
  08:30 Ds Fourie Rossouw
  09:45 Kinderkerk
  10:00 Ds Fourie Rossouw
  10:00Bevestiging van Kerkraad
  18:30 Aandkerk & Dissk groepe
  Biddag vir Beskermingsdiens
  Deuroffer: Nagskuiling


  08:30 Thys Visser - Geopende Deure
  09:45 Kinderkerk
  10:00 Thys Visser - Geopende Deure
  18:30 Aandkerk - videovertoning: "Insanity of God"
  Deuroffer: VCSV

 •   Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  17-23 Nov
  Jer 23:1-6
  Luk 1:68-79
  Ps 46
  Kol 1:11-20
  Luk 23:33-43

Print Friendly, PDF & Email

Maats-in-Aksie het kruise op die strand gebou.  Baie pret!

 

Ds Constant van der Merwe se laaste preek – 14 Julie 2019.

 

       

 

 

 

Kom ons bid vir die werk van OneSheep.

Dank ook die Here vir die suksesvolle publikasie van nog ‘n module vir die huweliksverrykingsapp Toucan. Gaan probeer dit gerus gratis saam met jou lewensmaat of verloofde op rekenaar, slimfoon of tablet.  https://toucantogether.com/        🐑

 

 

 

 

 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou