• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

 • Sondag 11 November 2018  Sondag 18 November 2018
  08:30 Klassieke Erediens
  09:45 Kinderkerk
  10:00 Gesinsdiens
  18:30 Aandkerk
  18:30 Dissk-groepe

  08:30 Klassieke Erediens
  09:45 Kinderkerk
  10:00 Gesinsdiens
  18:30 Aandkerk
  18:30 Dissk-groepe •   Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  1 Samuel 1:4-20
  1 Samuel 2:1-10
  Hebreërs 10:11-14 (15-18), 19:25
  Markus 13:1-8


 • 5 November: Nuwe Intrekkersgeleentheid
  11 November: Nagmaal
  18 November: Bevestiging van Kerkraad
  19 November: Kerkraadsvergadering
  25 November: Kinderkerk Afsluiting
  12 Desember: Skole Sluit

  Kalender 2018

Print Friendly, PDF & Email

Vir die Afrikaanse Inskrywingsvorm, kliek hier

Vir die Engelse Inskrywingsvorm, kliek hier

Vir die Afrikaans Borgvorm, kliek hier

Vir die Engelse Borgvorm, kliek hier

 

 

 

 

 

Dankfeesbasaar 2018

 

Kom ons bid vir die werk van OneSheep.

Dank ook die Here vir die suksesvolle publikasie van nog ‘n module vir die huweliksverrykingsapp Toucan. Gaan probeer dit gerus gratis saam met jou lewensmaat of verloofde op rekenaar, slimfoon of tablet.  https://toucantogether.com/        🐑

 

 

DANKIE AAN ONS HOOFBORGE MET ONS GHOLFDAG 17 NOVEMBER 2017

 

 

Ds Constant van der Merwe het in sy preek van 5 November verwys na die dokument van Henry Nouwen: (kliek op die onderstaande “link” om dit te lees)

A Spirituality of Waiting – Henry Nouwen 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kontak ons

Kerkgebou