• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

 • 16 Februarie 2020 - Nagmaal 23 Februarie - Eerste Lydensweek
  Erediens 08:30:  Ds Fourie Rossouw
  Kinderkerk 09:45
  Erediens 10:00 Ds Fourie Rossouw
  Aandkerk & Dissk groepe 18:30 
  Deuroffer:  ACVV Nomzamo

  Erediens 08:30:  Ds Leon Marais
  Kinderkerk 09:45
  Erediens 10:00 Ds Leon Marais
  Aandkerk & Dissk groepe 18:30 
  Deuroffer:  Instituut vir Blindes
 •   Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  Ex 24:12-18
  Ps 2
  2 Pet 1:16-21
  Mat 17:1-9
Print Friendly, PDF & Email

Maats-in-Aksie het kruise op die strand gebou.  Baie pret!

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou