• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k
 • Gedurende die winter skoolvakansie sal daar net een Erediens wees om 10h00 (24 Junie tot 15 Julie)

  Sondag 24 Junie 2018  Sondag 1 Julie 2018

  10:00 Erediens
  10:00 Erediens
 • Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  1 Sam 17: (1a, 4-11, 19-23), 32-49 / 1 Sam 17:57-18:5, 10-16 / Job 38:1-11
  Psalm 9:9-20 /  Psalm 133 / Psalm 107:1-3,23-32
  2 Kor 6:1-13
  Markus 4:35-41Print Friendly, PDF & Email

Dankfeesbasaar 2018

 

Kom ons bid vir die werk van OneSheep.

Dank ook die Here vir die suksesvolle publikasie van nog ‘n module vir die huweliksverrykingsapp Toucan. Gaan probeer dit gerus gratis saam met jou lewensmaat of verloofde op rekenaar, slimfoon of tablet.  https://toucantogether.com/        🐑

 

 

DANKIE AAN ONS HOOFBORGE MET ONS GHOLFDAG 17 NOVEMBER 2017

 

 

Ds Constant van der Merwe het in sy preek van 5 November verwys na die dokument van Henry Nouwen: (kliek op die onderstaande “link” om dit te lees)

A Spirituality of Waiting – Henry Nouwen 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kontak ons

Kerkgebou