• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

 • Sondag 18 Augustus  Sondag 25 Augustus  08:30 Ds Leon Marais
  09:45 Kinderkerk
  10:00 Ds Leon Marais
  18:30 Aandkerk & Dissk groepe
  Deuroffer: Bright Lights


  08:30 Ds Leon Marais
  09:45 Kinderkerk 
  10:00 Ds Leon Marais
  18:30 Aandkerk & Dissk groepe
  Deuroffer: Hospitaalbediening


 •   Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  Jer. 1:4-10
  Ps. 71:1-6
  Heb. 12:18-29
  Luk. 13:10-17

Print Friendly, PDF & Email

Maats-in-Aksie het namens die Kinderkerk ‘n tjek van R5000 aan die DBV in Gordonsbaai oorhandig

Dankfeesbasaar 2019

 

Kom ons bid vir die werk van OneSheep.

Dank ook die Here vir die suksesvolle publikasie van nog ‘n module vir die huweliksverrykingsapp Toucan. Gaan probeer dit gerus gratis saam met jou lewensmaat of verloofde op rekenaar, slimfoon of tablet.  https://toucantogether.com/        🐑

 

 

 

 

 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou