• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

 • Sondag 24 Maart 2019 Sondag 31 Maart 2019 Sondag 7 April 2019


  Vierde Lydensweek
  08:30 Erediens
  10:00 Erediens
  18:30 Aandkerk-Kleinsaal
  Deuroffer: Feba Radio
  Vyfde Lydensweek
  08:30  Erediens
  10:00  Erediens
  18:30  Aandkerk - Kleinsaal
  Deuroffer:  Helderberg Hospice

  Sesde Lydensweek
  Doop Sondag
  08:30 Erediens
  09:45 Kinderkerk
  10:00 Erediens
  18:30 Aandkerk - Dissk Groepe
  Toewyding van offers.  
  Dag van Danksegging en Verootmoediging


 •   Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  Gen 15:1-12, 17-18
  Ps 27
  Fil 3:17-4:1
  Luk 13:31-35 of Luk9:28-36 (37-43a)

  Es. 55:1-9
  Ps. 63:1-8
  1Kor 10:1-13
  Luk 13:1-9

Print Friendly, PDF & Email

Maats-in-Aksie het namens die Kinderkerk ‘n tjek van R5000 aan die DBV in Gordonsbaai oorhandig

Dankfeesbasaar 2018

 

Kom ons bid vir die werk van OneSheep.

Dank ook die Here vir die suksesvolle publikasie van nog ‘n module vir die huweliksverrykingsapp Toucan. Gaan probeer dit gerus gratis saam met jou lewensmaat of verloofde op rekenaar, slimfoon of tablet.  https://toucantogether.com/        🐑

 

 

DANKIE AAN ONS HOOFBORGE MET ONS GHOLFDAG 17 NOVEMBER 2017

 

 

Ds Constant van der Merwe het in sy preek van 5 November verwys na die dokument van Henry Nouwen: (kliek op die onderstaande “link” om dit te lees)

A Spirituality of Waiting – Henry Nouwen 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou