• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

 • Vrydag 19 April 2019 Sondag 21 April 2019


  Goeie Vrydag
  08:30 Nagmaal
  10:00 Nagmaal
  Deuroffer:  Getuienisprojekte 
  08:30  Erediens
  10:00  Erediens
  Deuroffer:  Jan Krielskool
 •   Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  Goeie Vrydag
  Jes. 52:13-53:12
  Ps.22
  Heb. 10:16-25 / Heb. 4:14-16; 5:7-9
  Joh. 18:1-19:42

Print Friendly, PDF & Email

Maats-in-Aksie het namens die Kinderkerk ‘n tjek van R5000 aan die DBV in Gordonsbaai oorhandig

Dankfeesbasaar 2018

 

Kom ons bid vir die werk van OneSheep.

Dank ook die Here vir die suksesvolle publikasie van nog ‘n module vir die huweliksverrykingsapp Toucan. Gaan probeer dit gerus gratis saam met jou lewensmaat of verloofde op rekenaar, slimfoon of tablet.  https://toucantogether.com/        🐑

 

 

DANKIE AAN ONS HOOFBORGE MET ONS GHOLFDAG 17 NOVEMBER 2017

 

 

Ds Constant van der Merwe het in sy preek van 5 November verwys na die dokument van Henry Nouwen: (kliek op die onderstaande “link” om dit te lees)

A Spirituality of Waiting – Henry Nouwen 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou