• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k
 • Sondag 26 November 2017 Sondag 3 Desember 2017
  08:30 Klassieke Erediens
  09:45 Kinderkerk Afsluiting
  10:00 Gesinsdiens
  18:30 Aandkerk (Dissk-groepe afsluiting)
  08:30 Klassieke Erediens
  10:00 Gesinsdiens
  17:30 & 19:00 KERSSANGDIENS
 • Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  Ps 65
  Deut 8:7-18
  2 Kor 9:6-15
  Luk 17:11-19

   

  Hier is 'n riglyn wat jy kan
  gebruik vir jou Bybelstudie
  hierdie week. • 9 Oktober: Skole heropen
  12 Oktober: Kuiertee
  16-23 Oktober: Kommissievergaderings
  30 Oktober: Kerkraadsvergadering
  6 November: Nuwe Intrekkers-geleentheid
  9 November: Kuiertee
  17 November: Gholf/sportdag
  19 November: Bevestiging van kerkraad
  20 November: Kerkraadsvergadering
  3 Desember: Kerssangdiens
  6 Desember: Skole sluit


  Kalender 2017

Print Friendly, PDF & Email

Ds Constant van der Merwe het in sy preek van 5 November verwys na die dokument van Henry Nouwen: (kliek op die onderstaande “link” om dit te lees)

A Spirituality of Waiting – Henry Nouwen 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

Die NG Kerk en die politieke leierskap in Suid-Afrika

Volg hierdie skakel na ‘n brief wat Nelis Janse van Rensburg namens die Moderatuur geskryf het.

Sondag 19 Februarie 2017: Volg hierdie skakel om na die merkwaardige verhaal van Mary Johnson en Oshea Israel, waarna ds Constant van der Merwe in sy preek verwys het, te lees.

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kontak ons

Kerkgebou