• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k
 • Sondag 25 Februarie 2018  Sondag 4 Maart 2018

  Derde Lydensweek
  08:30 Klassieke Erediens
  09:45 Kinderkerk
  10:00 Gesinsdiens
  Geen Aandkerk


  Vierde Lydensweek
  08:30 Klassieke Erediens
  09:45 Kinderkerk
  10:00 Gesinsdiens
  18:30 Aandkerk
  18:30 Dissk-groepe

 • Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  Genesis 17:1-7, 15-16
  Psalm 22:23-31
  Romeine 4:13-25
  Markus 8:31-38 / 9:2-9


 • 17 Januarie : Skole Heropen
  20-21 Januarie: Belydeniskamp
  29 Januarie - 1 Februarie: Begrotingsvergaderings
  1 Februarie: Kuiertee
  12 Februarie: Finansiële Kommissie Begrotingsvergadering
  19 Februarie: Kerkraadsvergadering
  25 Februarie: Wyksbyeenkoms
  2 Maart: Wêreldbiddag vir Vroue
  15 Maart: Kuiertee
  21 Maart: Menseregtedag
  28 Maart: Skole Sluit
  30 Maart: Goeie Vrydag
  1 April: Paasfees
  2 April: Gesinsdag
  10 April: Skole Heropen


  Kalender 2018

Print Friendly, PDF & Email

DANKIE AAN ONS HOOFBORGE MET ONS GHOLFDAG 17 NOVEMBER 2017

 

 

Ds Constant van der Merwe het in sy preek van 5 November verwys na die dokument van Henry Nouwen: (kliek op die onderstaande “link” om dit te lees)

A Spirituality of Waiting – Henry Nouwen 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kontak ons

Kerkgebou