• Eerbied_k
 • Omgee_k
 • Samehorigheid_k
 • Standvastigheid_k
 • Verdraagsaamheid_k

 • 19 Januarie 2020 26 Januarie 2020
  Erediens 08:30 Ds Fourie Rossouw
  Kinderkerk: 09:45
  Erediens 10:00 Ds Fourie Rossouw
  Aandkerk & Dissk groepe 18:30
  Deuroffer: Hugenote Kollege
  Erediens 08:30:  Ds Leon Marais
  Kinderkerk: 09:45
  Erediens 10:00 Ds Leon Marais
  Aandkerk & Dissk groepe 18:30
  Deuroffer:  Teologiese Kweekskool


 •   Ons gebruik die Leesrooster om ons te help om
  gedissiplineerd Bybel te lees. Neem gerus deel.

  Jes. 42:1-9
  Ps 29
  Hand 10:34-43
  Matt 3:13-17
Print Friendly, PDF & Email

Maats-in-Aksie het kruise op die strand gebou.  Baie pret!

 

Ds Constant van der Merwe se laaste preek – 14 Julie 2019.

 

       

 

 

 

Kom ons bid vir die werk van OneSheep.

Dank ook die Here vir die suksesvolle publikasie van nog ‘n module vir die huweliksverrykingsapp Toucan. Gaan probeer dit gerus gratis saam met jou lewensmaat of verloofde op rekenaar, slimfoon of tablet.  https://toucantogether.com/        🐑

 

 

 

 

 

 

 

WAARDEVOL VIR JESUS-POPPIES

Waardevol vir Jesus-Poppies. 

Die poppies word gebruik vir kinderevangelisasie. Die volgende belangrike aspekte word so aangespreek:

 • Jy is handgemaak deur God
 • God is lief vir jou
 • God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe
 • God se vyand wil jou lewe vernietig
 • Jesus wil jou hart heelmaak
 • Jy moet op God se uitnodiging reageer.

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou